Elállási nyilatkozat minta

2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

A web áruháznak a vásárló számára az elállási joga gyakorlásához nyilatkozatmintát kell közzétenni, amelyet a vásárló adatait kitöltve visszaküldhet. 
A vásárló nem köteles a mintadokumentumot felhasználni. Más formát is választhat. A lényeg, hogy a beküldött nyilatkozatból kiderüljenek a vásárló (a web áruház kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges) adatai, a vásárlás időpontja és a termék beazonosítható legyen.
A Kormányrendelet 2. számú melléklete egy minta nyilatkozatot tartalmaz. 
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 
2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta 
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 
Címzett:1
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:2 
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:3 
A fogyasztó(k) neve: 
A fogyasztó(k) címe: 
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 
Kelt:
1 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése. 
2 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése 
3 A megfelelő jelölendő"